Salgsorganisasjonen

2014-04-04 12:21

TINE Salg er ansvarlig for salg av TINEs produkter til våre kunder på dagligvare, storhusholdning og KBS (Kiosk/Bensin/Servicehandel).

2019-01-08 15:29

TINE Partner Servering er TINE sin salgskanal for storhusholdningsmarkedet og har ca 17.700 kunder, hvor i overkant av 7000 av disse er skoler og barnehager.

2019-01-08 15:30

TINE Partner Industri er salgskanalen for TINEs produkter til andre næringsmiddelprodusenter i Norge.

2014-04-04 12:42

Salgsapparatet i TINE Salg Dagligvare har som hovedmål å være best i butikk gjennom å tilføre lønnsomhet og kompetanse. TINE Salg Dagligvare har en omsetning på ca 11 milliarder kroner og vi er ca 210 ansatte. 

2019-01-14 12:13

TINE Kundesenter er selve hjertet –  og kundenes kontaktpunkt i TINE.