Smittesituasjonen på meieriet i Oslo

Meieriet Kalbakken Oslo

Ti medarbeidere ved lagerdrift og logistikk på TINEs anlegg på Kalbakken i Oslo har testet positivt på Covid-19, og to av tilfellene er den muterte varianten. Produksjon og ordinære leveranser gjennomføres som normalt – med få unntak.

Oppdatering søndag 7. februar 2021: 88 medarbeidere på Kalbakken satt i karantene i forbindelse med smitteutbruddet, men en rekke medarbeidere er forventet å returnere til arbeidsplassen i løpet av kort tid. Det er ellers ikke avdekket smitte inne i produksjonsdelen av meieriet.

Med unntak av leveransene av Skolelyst® (mat og drikke til grunnskolen), går både produksjon og distribusjon som normalt – med noen få unntak. Enkelte kunder på Østlandet (Sarpsborg, Nore og Uvdal, Ål og Nesbyen) får sine leveranser fra meieriet på Sem i Tønsberg. Leveranser til kunder i Odalen, Nittedal og Bjørkelangen vil gå fra Frya.

Vi er i tett dialog med helsemyndighetene og setter inn nødvendige tiltak. Blant tiltakene som er iverksatt, så har det vært gjennomført en grundig vask av alle arealer på Kalbakken etter smitteutbruddet, og ytterligere redusert kontakt mellom avdelinger er iverksatt for å begrense mulig smitte. 

På lik linje leverer TINE-sjåførene etter retningslinjer i forbindelse med  kortsiktig endring av leveringssted . Disse tiltakene er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.