Endring i åpningstider for henteordre

TINE-biler ny dekor 2015

Vi gjør endringer i åpningstidene våre for henteordre på anleggene. Dette er en permanent endring, ikke kun nå for sommerperioden.

For de store anleggene er åpningstidene 08:00 – 16:00. Gjelder per nå for Bergen, Trondheim og Sola.
Oslo er fortsatt stengt for henteordre grunnet covid-19.
Sandnessjøen stenger 14:00. 
For de små anleggene er åpningstidene 08:00 – 15:00 (som før).