Melka kommer fram til kundene våre

Melkekartonger banner

Det er krevende tider for mange av oss. TINE som matprodusent har et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet. Vi opplever økt etterspørsel etter noen varer og har trappet opp produksjonen i utvalgte kategorier. På den måten sørger vi for å levere melk, ost og andre meieriprodukter til våre kunder og det norske folk.

Situasjonen rundt koronaviruset endrer seg raskt. Vår første prioritet i denne situasjonen er å bidra til den kollektive dugnaden som må til for å begrense, og etter hver stanse, spredningen av koronaviruset. I samråd med myndighetene, følger TINE utviklingen tett. Vi har iverksatt strenge smittereduserende tiltak i hele vår verdikjede. Les mer om hva vi gjør for å redusere smitte her.

Kundene først

TINE produserer og leverer slik at våre produkter skal være tilgjengelig for alle kundene våre. Kunder prioriteres høyt, og vårt mål er å opprettholde vår gode service.
– Vi øker kapasiteten på flere av meieriene, omfordeler ressurser der de trengs og samarbeider tett med kundene våre. Slik sørger vi for at du alltid vil kunne bestille melk og meieriprodukter på TINE Handel, eller få godt utvalg i meierihylla på din lokale butikk, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Dette er en krevende tid for oss alle, ikke minst for mange av TINE Partner sine kunder som har måtte stenge ned sin virksomhet. Vi har laget en egen side med ofte stilte spørsmål fra kundene våre her. I tillegg er vårt kundesenter tilgjengelig for å svare på spørsmål du eventuelt ikke finner svar på via lenken.

Melkebilene går som normalt 

Melkebilene går som normalt, og TINE henter melk fra gårdsbruk over hele landet. Produksjonen på meieriene går også som før og noen steder har TINE satt inn flere skift for å sikre at det blir produsert nok produkter. 
– I tillegg har vi store kjølelager flere steder, og et nettverk av kjøretøy bringer varene til våre kunder, butikker og institusjoner. Vi oppfordrer folk til å bestille og handle som normalt – da vil det bli meieriprodukter til alle, sier Hovland.  

Stolt av TINE-medarbeidere 

Noen kunder melder om å ha opplevd manko på utvalgte meieriprodukter. Konsernsjefen forteller at dette mest sannsynlig har med etterslep etter stor pågang i dagligvarekjedene i midten av mars.
– Vi opplevde at det plutselig ble solgt mer varer enn noen kunne forutse. Derfor tok det noen dager før alle butikker var fylt opp igjen. Her er vi nå i rute. 

TINEs medarbeidere på meieri, lager, og sjåfører gjør nå alt de kan for at det norske folk og våre kunder skal få produktene de ønsker. 
– Medarbeiderne i TINE viser en fantastisk arbeidsinnsats i en vanskelig tid. Jeg er stolt av at vi klarer å holde vareflyten og leveransene tilnærmet normalt, sier Hovland. 

Ta vare på hverandre 

Konsernsjefen avslutter med å oppfordre folk til å kun handle det de trenger og forsikrer om at det er nok meieriprodukter til alle. 
– Nå er det viktigere enn noen gang at vi viser solidaritet og tar vare på hverandre. Jeg er imponert over dugnadsånden vi ser rundt om i hele Norge, avslutter konsernsjefen.