Smittereduserende tiltak i forbindelse med levering av varer

TINE følger myndighetens retningslinjer og tar strenge forholdsregler ved frakt og levering av varer. 

For å sikre matforsyningen i hele Norge er våre sjåfører definert som kritisk personell og følger strenge smittereduserende tiltak. 

 • Håndvask med såpe er vårt viktigste tiltak for å begrense smitte.

 • Desinfiserende middel er tilgjengelig i alle biler og brukes hyppig gjennom dagen.

 • Sjåføren skal ikke ha fysisk kontakt med kunder, minimum 1 meter avstand.

 • Engangsmunnbind skal brukes innendørs der det ikke kan opprettholdes 1 meter avstand samt ved leveranse til sykehus, helseinstitusjoner – og der våre kunder krever dette.

 • Fra leveringsstedene Bergen, Sem, Frya, Sola, Kristiansand, Harstad (Nord), Tunga og Ålesund leveres varer helt inn på kjøl. Unntak er sykehus og helseinstitusjoner der sjåfør unngår å gå inn hvis mulig.

  Fra Oslo leveres varer rett innenfor dør / på rampe / innenfor port. På sykehus og helseinstitusjoner unngår såfør å gå inn, hvis mulig.

  Kunden informeres alltid ved ankomst.

 • Sjåføren skal selv signere i Timpex signeringsapp for leveranser.

 • Mellom hvert skift og ved sjåførbytte desinfiseres alle berøringspunkter i sjåførenes biler.

 • Verneutstyr er personlig og skal ikke deles.