Gebyr for minsteleveranser fra TINE fjernes

TINE har i sine standard salgs- og leveringsbetingelser krav til minsteordre og gebyr for minstelevering. Minsteordre opprettholdes i perioden fremover, men gebyr for minsteleveranser fjernes.

Fra og med mandag 16. mars fjerner TINE gebyret for minstelevering til alle våre kunder. Vi forstår at enkelte kunder har mindre behov for varer, som igjen fører til mindre bestillinger. Ved å fjerne gebyret for minstelevering, sørger vi for at våre kunder kan få mindre leveringer uten merkostnad i tiden vi står i. Vi understreker igjen at minsteordren som vi har avtalt med den enkelte kunde opprettholdes.