TINEs beredskap i forbindelse med Covid-19

TINE kjølebil banner TH

Foto: Bo Mathisen

TINE som matprodusent har et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet for å sikre matforsyning til det norske folk. I samråd med myndighetene følger vi utviklingen tett og setter inn nødvendige tiltak. 


Sist oppdatert 5. februar 2021 kl. 15.07 (siste endringer i kursiv)

Vi oppdaterer fortløpende denne siden med spørsmål og svar om hvordan vi i TINE håndterer situasjonen sammen med våre kunder.

Ofte stilte spørsmål

Hvis du lurer på noe angående …

tiltak i situasjonen med koronavirus, se punkt 1 og 2
fastordre på pause, se punkt 3
vareforsyning og følgeseddel, se punkt 4 og 5
ingen smitte via varer, se punkt 6
• Skolelyst og M&D, se punkt 7 og 8
• levering, henting eller retur, se punkt 9–12

1. Hvilke tiltak setter TINE inn som følge av koronaviruset?

TINE følger myndighetens råd om smittereduserende tiltak og holder seg kontinuerlig oppdatert på nye retningslinjer fra helsemyndighetene, både nasjonalt og lokalt.

2. Hvordan foregår TINEs varelevering tilpasset koronasituasjonen?

KORTSIKTIG ENDRING AV LEVERINGSSTED GRUNNET ØKT KORONASMITTE:

Gitt de nye retningslinjene fra Helsemyndighetene grunnet den høye oppblomstringen av Covid-19-smitte, trenger vi å skjerme våre distribusjonssjåfører slik at vi fortsatt kan tilby kundene en meget høy leveringsgrad.

Fra og med torsdag 8. januar 2021  til ny beskjed blir gitt  gjør vi endringer i leveringssted. I alle tilfeller skal kundene våre alltid informeres ved ankomst på leveringsstedet:

  • Leveringer til dagligvarekunder: TINE leverer på rampe, ikke på kjøl. 
  • Sykehus og helseinstitusjoner: Sjåførene skal unngå å gå helt inn. 
  • Alle andre kunder: Leveransene skjer innenfor dør, ikke til skap eller på kjølerom.

TINE følger de til enhver tid gjeldende lokale smittevernregler i de enkelte kommuner, og vi tar  strenge forholdsregler ved frakt og levering av varer . Retningslinjene endres i takt med utviklingen av smittesituasjon på de enkelte områder/byer.

NB! Det er viktig at kundene våre henter varer umiddelbart der vi ikke leverer helt inn på kjøl, dette både for å unngå temperaturskader og for å hindre sabotasje. Varer skal ikke stå ubevoktet.
 

3. Jeg må sette min fastordre på PAUSE inntil videre. Hva gjør jeg?

Les mer om hvordan du legger inn pausedager i en fastordre her.

Du kan sjekke din fastordre ved å logge inn på tinehandel.no  og gå til «Fastordre» i menyen. Dersom din fastordre er satt på pause og du likevel ønsker å få levert varer, ber vi deg legge inn enkeltbestillinger på tinehandel.no.

4. Hvordan sikrer TINE at alle kunder får produkter de bestiller?

TINE jobber sammen med både myndigheter og leverandører for å sikre at matproduksjonen kan gå som normalt, selv ved en situasjon der spredningen av smitten øker i stort omfang. Foreløpig forventer ikke TINE leveringsbrist pga. koronavirus, men situasjonen utvikler seg raskt. Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og vil informere dersom situasjon endrer seg og vil begrunne manko med årsak.

Skulle sykdom ramme meieriindustrien vil TINE prioritere å levere de mest solgte produktene som flest av våre kunder er avhengige av. Siden vi har flere meierier som produserer blant annet melk og ost, vil vi ha en fleksibilitet til å flytte produksjon mellom anlegg. Dette er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt men er løsninger vi ser på for å være forberedt ved en eventuell eskalering av smitten.

5. Hvorfor mottar jeg ikke fysiske følgesedler ved vareleveranser?

På grunn av smittefare vil vi midlertidig ikke levere ut fysisk følgeseddel til den enkelte kunde. Kunden kan fortsatt få følgeseddelen på TINE Handel eller tilsendt på e-post.  Se hvordan du får elektronisk følgeseddel her.  

6. Kan koronavirus smitte via varene deres?

Det er trygt å spise og drikke produktene våre. TINEs produksjon foregår i lukkede systemer og mennesker er ikke i kontakt med råvaren. Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Alle TINE sine produkter er pasteurisert, og Covid-19 vil ikke overleve en så høy temperaturer.

7. Jeg abonnerer på Skolelyst®. Hva skjer om skolen midlertidig stenger eller ikke tar imot levering på grunn av koronasituasjonen?

Skolelyst®-abonnementer er aktive dersom ikke annet er avtalt med skoler og foresatte.
 
Vi oppfordrer skoler til å si fra med en gang det oppstår en situasjon med behov for stoppet leveringer. Dette for at vi kan administrere levering til skolen, samt nå raskt ut med kommunikasjon til foresatte. Skolelyst®-abonnenter betaler kun for perioden elevene mottar produkter for, og vi tar oss av alt det administrative slik at den foresatte blir tilbakebetalt for produkter som eventuelt ikke blir mottatt, uten at de trenger å gjøre noe.
 
Skoler som blir rammet av karantene, eller av andre årsaker ikke får levering grunnet korona, får også tilbakebetalt.

Les om levering og tilbakebetaling på skolelyst.no

TINE følger myndighetenes retningslinjer for smittereduserende tiltak

8. Jeg abonnerer på TINE M&D, hva gjør jeg dersom automatene stenges?

M&D fungerer som vanlig og automatene fylles kontinuerlig opp med nye produkter, såfremt ikke annet er avtalt med skolen.

For å sikre trygg bruk av M&D, har vi utstyrt alle våre automater med desinfiserende middel samt skilting som oppfordrer til bruk av dette både før og etter man har handlet fra en M&D-automat.

For å begrense trengsel og kontakt i køen har vi egne oppmerkinger på gulvet som markerer at elevene skal holde 1 meters avstand.

Abonnenter av TINE M&D 
Dersom eleven av en eller annen årsak er forhindret fra å benytte seg av tjenesten, må foresatte registrere dette som fravær for eleven på tinematogdrikke.no , for ikke å bli belastet for disse dagene.

Klippekort for TINE M&D
Det er ingen endringer for elever med klippekort, da disse ikke har noen tidsbegrensning for uttak og trekkes kun for klipp ved bruk.

Midlertidig stengt M&D-automat
Dersom skolen har besluttet å midlertidig stenge M&D-automatene, skal det være avtalt med TINE slik at vi får gjort nødvendige tiltak. Midlertidig stenging av automat blir kommunisert til alle våre kunder via e-post, med beskjed om at abonnement blir satt på pause i perioden de ikke kan benyttes. Klippekort har ingen utløpsdato og kan brukes når automatene åpner igjen. Vi varsler alle kundene via e-post når skolen gjenåpner automatene. 

9. Hva er gjeldende status for henteordre, ekspress- og ekstraleveringer?

For å sikre at alle kunder fikk samme mulighet til bestilling valgte TINE en periode å stanse muligheten for henteordre, ekstraleveringer og ekspresslevering. Det er nå åpnet for disse ordrene igjen, med et unntak: Det er fortsatt ikke mulig å legge inn henteordre på lagersted Oslo.

10. Vi har fortsatt behov for varer, men ikke like mye som vanlig. Blir man belastet for gebyr ved små ordrer?

TINE har i sine standard salgs- og leveringsbetingelser krav til minsteordre og gebyr for minstelevering. Minsteordre opprettholdes i perioden fremover, men gebyr for minsteleveranser fjernes.

Fra og med mandag 16. mars fjerner TINE gebyret for minstelevering til alle våre kunder. Vi forstår at enkelte kunder har mindre behov for varer, som igjen fører til mindre bestillinger. Ved å fjerne gebyret for minstelevering, sørger vi for at våre kunder kan få mindre leveringer uten merkostnad i tiden vi står i. Vi understreker igjen at minsteordren som vi har avtalt med den enkelte kunde opprettholdes.

11. Kan jeg sende varer i retur til TINE grunnet endret behov?

TINE må forholde seg til gjeldende retur- og reklamasjonsbetingelser, og har kun anledning til å ta i mot retur ved kvalitetsfeil eller feilleveranser.

Vi må sikre en ubrutt kjølekjede for å opprettholde kvalitet og matsikkerhet.

Vi henviser til våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser .
 

12. Kan jeg forvente å motta min varebestilling til avtalt tidspunkt?

Mange av TINEs kunder har måttet stenge sin virksomhet som følge av koronaviruset. Dette har skapt store endringer i vår kundebase. TINEs distribusjon er derfor avhengig av å gjøre løpende vurderinger på sine ruter. Vi gjør dere oppmerksom som på at dette kan endre tidspunktet for når du mottar varer fra TINE på avtalt leveringsdag. Ofte kan vi komme tidligere enn planlagt, mens i andre tilfellet kan vi også komme senere. Vi ber om forståelse for dette i disse krevende tider.