TINEs beredskap i forbindelse med COVID-19

TINE kjølebil Oslo banner TH

TINE-bil i bybildet. Foto: Bo Mathisen

TINE som matprodusent har et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet for å sikre matforsyning til det norske folk. I samråd med myndighetene følger vi utviklingen tett og setter inn nødvendige tiltak.


Sist oppdatert 3. april 2020 kl. 15.16 (siste endringer i kursiv)

Vi oppdaterer fortløpende denne siden med spørsmål og svar om hvordan vi i TINE håndterer situasjonen sammen med våre kunder.

Ofte stilte spørsmål

Hvis du lurer på noe angående …

tiltak i situasjonen med koronavirus, se punkt 1 og 2
hamstring, vareforsyning eller vareknapphet, se punkt 3–6
ingen smitte via varer, se punkt 7
fastordre, se punkt 10
• skole, barnehage, Skolelyst eller M&D, se punkt 8, 9 og 11
• følgeseddel, se punkt 15 
• levering eller retur, se punkt 12–17

1. Hvilke tiltak setter TINE inn som følge av koronaviruset?

TINE følger myndighetens råd om smittereduserende tiltak og holder seg kontinuerlig oppdatert på nye retningslinjer fra helsemyndighetene.  Les mer om hva vi gjør for å redusere smitte her.

2. Hvilke smittereduserende tiltak setter TINE inn i forbindelse med levering av varer?

TINE følger myndighetens retningslinjer, og tar strenge forholdsregler ved frakt og levering av varer

3. Er det grunn til å hamstre?

Norge har beveget seg inn i en ny fase av korona-pandemien. Spredningen av viruset er alvorlig, men det er ikke grunn til å bekymre seg over mangel på varer. TINE oppfordrer sine kunder til å sette ordre i henhold til behov. Det er ingenting som tilsier varemangel i Norge. Vi oppfordrer alle til å ha solidaritet med hverandre, unngå hamstring og bestill kun mengde varer det er behov for.

4. Risikerer TINE å gå tom for varer?

TINE jobber sammen med både myndigheter og leverandører for å sikre at matproduksjonen kan gå som normalt, selv ved en situasjon der spredningen av smitten øker i stort omfang. Foreløpig forventer ikke TINE leveringsbrist pga. koronavirus, men situasjonen utvikler seg raskt. Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og vil informere dersom situasjon endrer seg og vil begrunne manko med årsak.

Skulle sykdom ramme meieriindustrien vil TINE prioritere å levere de mest solgte produktene som flest av våre kunder er avhengige av. Siden vi har flere meierier som produserer blant annet melk og ost, vil vi ha en fleksibilitet til å flytte produksjon mellom anlegg. Dette er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt men er løsninger vi ser på for å være forberedt ved en eventuell eskalering av smitten.

5. Hvordan sikrer TINE at alle kunder får produkter de bestiller?

TINE har igangsatt tiltak for å forebygge leveringsbrist på sine artikler. Vi sikrer nå alt fra nok emballasje til kapasitet gjennom hele verdikjeden fra gård til bord: melkehenting, meieriproduksjon, ingredienser m.m. Tiltak omfatter lagerbygging av både ferdigvarer og innsatsfaktorer, i tillegg til å gjøre forebyggende smitteverntiltak hos våre medarbeidere.

6. Hvem kommer TINE til å prioritere ved eventuell vareknapphet?

TINE er en stor matvareleverandør, og det er viktig at vi gjør grundige vurderinger som også ivaretar vårt samfunnsansvar for å bidra til å sikre matforsyningen nå – og i månedene fremover. Vi kan forsikre om at vi har tett og daglig dialog med både myndigheter og samarbeidspartnere. Ved en eskalering av situasjonen og eventuell vareknapphet vil vi i samråd med relevante myndigheter prioritere.

7. Kan koronavirus smitte via varene deres?

Det er trygt å spise og drikke produktene våre. TINEs produksjon foregår i lukkede systemer og mennesker er ikke i kontakt med råvaren. Ifølge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Alle TINE sine produkter er pasteurisert, og COVID-19 vil ikke overleve en så høy temperaturer.

8. Jeg abonnerer på Skolelyst, men skolen er nå stengt. Hva gjør jeg?

Myndighetene har bestemt å stenge aller skoler i hele landet fra 16. mars, derfor pauser Skolelyst automatisk abonnementet til alle sine kunder. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med oss for å avbestille levering etc. Skolelyst vil refundere penger til sine kunder når skolene er tilbake i normal drift.

9. Jeg abonnerer på M&D, men skolen er nå stengt. Hva gjør jeg?

Følgende tiltak blir iverksatt for abonnenter:

  • For dem som har abonnement har TINE besluttet å utvide abonnementene med de antall dager skolene har holdt stengt og abonnenten er forhindret fra å benytte seg av tjenesten.
  • For dem som har klippekort blir det i første omgang ikke gjort noen tiltak, da disse ikke har noen tidsbegrensning for uttak.

10. Jeg må sette min fastordre på PAUSE inntil videre. Hva gjør jeg?

Les mer om hvordan du legger inn pausedager i en fastordre her.

Dersom du representerer en barnehage eller en skole, se punkt 11.

Mange fastordre blir automatisk satt på pause i perioden 19. mars–14. april både for TINE Partner Servering og TINE Partner Industri.  Se hvem dette gjelder her.

Vi gjør oppmerksom på at fastordre til følgende kundegrupper fortsatt vil leveres som normalt:

  • Sykehus 
  • Aldershjem
  • Forsvaret/fengsel/institusjoner

Du kan sjekke din fastordre ved å logge inn på tinehandel.no  og gå til «Fastordre» i menyen. Dersom din fastordre er satt på pause og du likevel ønsker å få levert varer, ber vi deg legge inn enkeltbestillinger på tinehandel.no.

11. Skoler og barnehager er stengt. Hva skjer med planlagte leveranser?

Som følge av at myndighetene har bestemt å stenge alle skoler og barnehager i hele landet fra mandag 16. mars, stopper TINE alle planlagte leveringer i denne perioden. Dette gjelder både fastordre og engangsordre. 

Hva betyr dette for din skole eller barnehage?

12. Hvorfor har TINE valgt å stanse henteordre, ekspress- og ekstraleveringer?

For å sikre at alle kunder har samme mulighet til bestilling har TINE innstilt muligheten for henteordre, ekstraleveringer og ekspress-levering inntil videre. TINE jobber sammen med myndighetene for å sikre at matproduksjonen kan gå som normalt, selv ved en situasjon der spredningen av smitten øker i stort omfang. Vi oppfordrer alle til å ha solidaritet med hverandre, unngå hamstring og bestill kun mengde varer det er behov for.

13. Vi har fortsatt behov for varer, men ikke like mye som vanlig. Blir man belastet for gebyr ved små ordrer?

TINE har i sine standard salgs- og leveringsbetingelser krav til minsteordre og gebyr for minstelevering. Minsteordre opprettholdes i perioden fremover, men gebyr for minsteleveranser fjernes.

Fra og med mandag 16. mars fjerner TINE gebyret for minstelevering til alle våre kunder. Vi forstår at enkelte kunder har mindre behov for varer, som igjen fører til mindre bestillinger. Ved å fjerne gebyret for minstelevering, sørger vi for at våre kunder kan få mindre leveringer uten merkostnad i tiden vi står i. Vi understreker igjen at minsteordren som vi har avtalt med den enkelte kunde opprettholdes.

14. Kan jeg sende varer i retur til TINE grunnet endret behov?

TINE må forholde seg til gjeldende retur- og reklamasjonsbetingelser, og har kun anledning til å ta i mot retur ved kvalitetsfeil eller feilleveranser.

Vi må sikre en ubrutt kjølekjede for å opprettholde kvalitet og matsikkerhet.

Vi henviser til våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser .


15. Hvorfor mottar jeg ikke fysiske følgesedler ved vareleveranser?

På grunn av smittefare vil vi midlertidig ikke levere ut fysisk følgeseddel til den enkelte kunde. Kunden kan fortsatt få følgeseddelen på TINE Handel eller tilsendt på e-post. Se hvordan du får elektronisk følgeseddel her.  
 
Per dags dato gjelder følgende leveringsrutine for våre sjåfører: varelevering settes innenfor døren, kunden får beskjed, sjåfør kvitterer selv for leveransen i app og reiser.
 

16. Hvordan er leveringskapasiteten og -evnen til TINE? 

Produksjon, lagerdrift og distribusjon av meierivarer går som planlagt, og TINE planlegger med hensyn til et annet mønster hos forbruker enn en tradisjonell påske. Vi er også allerede i prosess med å planlegge for oppstart igjen i tiden etter påske.

Melka kommer fram til kundene våre.

TINE har fortsatt høy leveringsevne på de fleste produkter, og vi jobber for å sikre god tilgang på kuvertprodukter som en følge av høyere etterspørsel.

 

17. Kan jeg forvente å motta min varebestilling til avtalt tidspunkt?

Mange av TINES kunder har måtte stenge sin virksomhet som følge av koronaviruset. Dette har skapt store endringer i vår kundebase. TINEs distribusjon er derfor avhengig av å gjøre løpende vurderinger på sine ruter.  Vi gjør dere oppmerksom som på at dette kan endre tidspunktet for når du mottar varer fra TINE på avtalt leveringsdag. Ofte kan vi komme tidligere enn planlagt, mens i andre tilfellet kan vi også komme senere. Vi ber om forståelse for dette i disse krevende tider.