Matomsorgsprisen 2019: – En nytenkende brobygger

Matomsorgsprisen 2019 alle banner

Matomsorgsprisen 2019: Vinner Ida Kristiansen (nr. 3 f.v.) sammen med juryen. Foto: Brita Unnerud

Klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen ved Stavanger Universitetssjukehus er vinner av Matomsorgsprisen 2019. – Årets pris går til en nytenkende brobygger, sa juryleder Ivar Villa ved tildelingen.

Bildet: vinneren med juryen. Fra venstre juryleder Ivar Villa, Anette Roll Mosland, Ida Kristiansen, Arnt Steffensen, Hege Lile Stavnås og Morten Holt.

Torsdag 7. november ble Matomsorgsprisen 2019 delt ut for 14. gang, under TINE Fagseminar i Oslo. I salen satt over hundre kjøkkenansatte og ansatte innen pleie og omsorg.

– Prisen går i år til en fagperson som har gjort en omfattende innsats for å heve den ernæringsmessige kvaliteten på sykehusmaten. Ida Kristiansen har også satt i gang flere tiltak for å bedre dialogen mellom kjøkkenet og avdelingen, sa juryleder Villa.

Bak den gjeve prisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca.

Prisen skal støtte og motivere

I statuttene heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Nyskaping kan være så mangt. I denne sammenheng handler det om å heve måltidskvaliteten både med hensyn til ernæring og trivsel. Det innebærer også å prøve ut systemer og metoder som kan være normdannende for mange.

Vinneren har utmerket seg på flere måter

Stolt og rørt vinner av Matomsorgsprisen 2019 – Ida Kristiansen. Foto: Morten HoltVinneren av Matomsorgsprisen 2019 har utmerket seg på flere måter. Hun ble ferdig utdannet klinisk ernæringsfysiolog for fem år siden og har på disse årene gjort flere tiltak som har kommet både pasienter, kjøkken- og pleiepersonalet til gode. Hun fremstår som vitebegjærlig, inspirerende og nytenkende.

– Samtidig er hun en lagspiller. «Spille hverandre gode» er et uttrykk hun gjerne bruker, og det viser også at prisvinneren er opptatt av dialog for å oppnå resultater. Kommunikasjon og nettverksbygging er viktig for prisvinneren, sa jurylederen.

Bedre informasjon om mattilbudet

Stavanger Universitetssjukehus produserer rundt 300.000 middager i året. Da Ida Kristiansen ble ansatt for fem år siden, inviterte hun seg selv inn på produksjonskjøkkenet. Det resulterte etter hvert i en 20 prosent stilling, noe som er unikt i norsk sammenheng. Denne kontakten førte blant annet til at hun satte i gang et arbeid med å analysere menyen og komme med anbefalinger slik at den oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger. Nødvendig justeringer ble gjennomført i tett samarbeid med kjøkkenledelse, kokker og postverter.

Stavanger Universitetssjukehus var en nasjonal pilot for forebygging av underernæring i regi av pasientsikkerhetsprogrammet i 2016/2017. I dette arbeidet var Ida Kristiansen initiativtakeren til en egen TV-kanal om mattilbudet på sykehuset som viser dagens middagsrett med bilde og tekst og innholdet av proteiner, kalorier og allergener. Kanalen bidrar dermed til økt pasientsikkerhet.

Ida Kristiansen startet også en diskusjon om energi- og næringsrik kost heller burde være standardkost, på grunn av at sykdom og dårlig matlyst ga mye svinn. Etter to måneder var resultatene utelukkende positive. Ingen av pasientene har klaget på at de får for lite mat. På en av hjerteavdelingene ble matavfallet redusert med nesten 66 prosent i perioden.

Felles forståelse og felles språk

Når mat skal sendes ut fra et produksjonskjøkken til ulike sykehusavdelinger, er det mye som kan gå galt. Helsepersonell kommuniserer i liten grad med kjøkkenet, selv om de har mange oppgaver og mye ansvar knyttet til mat og matservering. Derfor er det viktig å opprette formelle og uformelle møtepunkter, slik at det er enkelt å ta kontakt.

Årets prisvinner har vist at hun som klinisk ernæringsfysiolog kan være en brobygger mellom kjøkken- og pleiepersonalet. Ved å utvikle en felles forståelse og et felles språk for mat og måltider for yrkesgruppene, kan de sammen redusere feil- og underernæring og sikre at rett mat kommer fram til rett pasient.
– En slik felles forståelse er bærekraftig da det også kan redusere matsvinn, sa jurylederen.

Samhandlingen på tvers må vedlikeholdes

I 2018 etablerte prisvinneren et nettverk av ernæringskontakter ved alle avdelinger ved Stavanger Universitetssjukehus. Ernæringskontaktene har en viktig rolle i å bidra til systematisk kompetanseheving i ernæring og matomsorg på avdelingene. Hvert år er det fire samlinger hvor de nå 80 deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll.  

– På den måten skapes gode måltidsopplevelser for pasientene, samtidig som ernæringskontaktene støtter opp om arbeidet til postvertene, som er kjøkkenets forlengende arm ut på avdelingene, avsluttet juryleder Ivar Villa.

Dette er juryen

Juryen har i år bestått av juryleder Ivar Villa, daglig leder bRest AS; Morten Holt, redaktør Horeca; Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet; Hege Lile Stavnås, kjøkkensjef i Nittedal kommune og Anette Roll Mosland, kundeutvikler i TINE Partner Servering.

Prisen er et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt en gavepremie på kr 30.000 sponset av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA.
 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Juryleder Ivar Villa, mobil 908 55 610 eller e-post ivar.villa@brest.no


Disse har fått Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune
2007: Harald Birkeland, ISS Catering
2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken
2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital
2010: Henning Stordal, Fazer Food Services
2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø v/kjøkkensjef Linda Pedersen Vik og Reidun Pedersen
2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten
2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen
2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole
2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke
2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret
2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter
2018: Montebellosenteret v/kjøkkensjef Hanne Finstad
2019: Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog, Stavanger universitetssykehus