Sammen for melka – TINE Årsrapport 2018

TINE Årsrapport 2018 banner

2018 var et krevende år for norske bønder på grunn av tørken, noe også melkebøndene fikk føle på kroppen. Mer ekstremvær er noe næringa må leve med og lære seg å takle. For TINE blir vekst og lønnsomhet gjennom innovasjon og effektive, bærekraftige verdikjeder avgjørende for å øke konkurransekraften framover.

Det mange nordmenn kalte den beste sommeren noensinne i 2018, tenkte vi på som den verste tørkeperioden. Det mest positive som kom ut av dette året var det gode samarbeidet som florerte over hele landet. Mellom organisasjonen TINE og melkebøndene, mellom rådgiverne og bøndene, ja til og med på tvers av gårdene. Det er mange som kan være stolte av hvordan de taklet 2018.

Les om våre driftsinntekter, miljø og bærekraft, råvare, produktnyheter, meieriene våre, statistikk, trygge arbeidsplasser og datterselskaper i året som gikk i årsrapporten for 2018.

Les mer i TINEs årsrapport for 2018