TINE Fagseminar og Matomsorgsprisen 2018

TINE Fagseminar 2018 - paneldebatten

Riktig mat hele livet – hva skal til for å lykkes? Fra paneldebatten. Foto: Janne Sandvik

Årets TINE Fagseminar, på Oslo Kongressenter tirsdag 23. oktober 2018, handlet om hvordan vi sammen kan skape matglede og fremme god matomsorg i ulike faser i livet, med fokus på hvordan vi skal behandle våre «gjester» – i institusjon og i hjemmene.

Toppbildet fra paneldebatten, fra venstre: ordstyrer kommunikasjonssjef i TINE, Lars Galtung; kokk og kostøkonom Harald Birkenes; Arnt Steffensen – leder i Kost- og ernæringsforbundet; demenssykepleier og fagkonsulent Kristin Skalleberg; konsernsjef i TINE – Hanne Refsholt og Torill Renaa fra Renaa Restauranter. 

Riktig mat hele livet – hvem har ansvaret?

Line Merete Andreassen fra TINE Partner orienterte om dagens agenda, kommunikasjonssjef i TINE, Lars Galtung, ønsket velkommen til årets TINE Fagseminar og ga deretter videre ordet til konsernsjef Hanne Refsholt.

Nasjonal dugnad

En tredjedel av de eldre i Norge er underernærte, og samfunnet kan spare 800 millioner kroner ved å forebygge underernæring. En undersøkelse viser at 52 prosent av pårørende er bekymret for om eldre får i seg riktig mat og drikke.

– Noen må ta ansvar, vi må ha en nasjonal dugnad. Bedre ernæring gir bedre livslyst, noe som er vinn-vinn både samfunnet og de eldre og pårørende, sier Hanne Refsholt.

– I TINE har vi startet opp en ny måltidstjeneste for seniorer: Tid™ fra TINE. Abonnementet gir mulighet til både å få levert måltider og kvalitetstid med våre tidsverter, sier Refsholt. – Vi får høre mer om det nye tilbudet i løpet av dagen.

Eldrereformen «Leve hele livet»

Regjeringen utnevnte i år landets første eldreminister som har fått i oppgave å sikre at de eldre får den oppmerksomheten de fortjener.

«Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldreomsorgen – et nasjonalt program som tilrettelegger løsninger for kommunene for å skape et aldersvennlig Norge. Det kan dreie seg om aktiviteter og fellesskap, mat og måltider eller helsehjelp.

Bramo og Galtung

Statssekretær Anne Helene Bramo har jobbet som sykepleier på sykehjem og har selv vært tett på eldreomsorgen.

– Kommunene er gode på noe, men ikke på alt. Med den nye reformen pålegges ikke endringer, men med stimuleringsmidler oppfordres kommunene til å endre praksis og bidra til omstilling og kvalitetsutvikling, sier Bramo.

Ressurssterk eldrebølge
– Eldre har fortsatt sine egne identiteter og egne ønsker og behov. Vi må endre tenkningen og ha som mål å være i aktivitet hele livet. Vi ønsker at de eldre deltar i formelt eller uformelt arbeid. Seniorressursene har en verdi på 45.000 årsverk! sier statssekretæren.

I januar 2019 settes programmet for et aldersvennlig Norge i gang.

– Privat og offentlig sektor har forskjellige roller og regelverk å forholde seg til, men med eldre i fokus er vi best sammen, avslutter Bramo.

Hvordan behandle våre gjester?

Torill Renaa er mamma, kone, servitør og eier hos Renaa Restauranter i Stavanger. Hun snakket blant annet om å skape gode måltidsopplevelser under andre premisser enn hva vi «normalt» ser for oss.

Torill Renaa

– Vi må stole på at våre 70 ansatte kokker, servitører og lærlinger kan jobben sin. Har rett motivasjon. At de ser gjestene. Ikke det vi jobber med, men det vi ER – det blir en livsstil, sier hun. – Vi lever av gode måltidsopplevelser. Gjester som trives kommer igjen.

Restauranten «inntok» sykehjemmet
Behovet for å bli sett og møtt endrer seg ikke selv om vi blir eldre. Og de fleste vil fortsatt være i stand til å sette pris på gode stunder forbundet med måltidet. Måltidsglede er livsglede!

I den forbindelse besøkte Restaurant Renaa en avdeling med beboere med framskreden demens på et sykehjem – for å skape gode måltidsopplevelser. Bordene ble pyntet som på restaurant, med hvite duker og høye blomsteroppsatser. Både ansatte og gjester var veldig spente. Og resultatet var meget positivt.
– De spiste ikke opp all maten. Og de husket antakelig ikke hva de hadde spist. Men fra vanligvis å sitte maks en halvtime til måltider, ble de sittende og nyte i hele to timer! Og alle skjønte at de hadde vært med på noe kjekt, sier Torill Renaa.

Paneldebatt

Vi kjørte paneldebatt med temaet «Riktig mat hele livet – hva skal til for å lykkes?» med kokk og kostøkonom Harald Birkenes fra Grimstad kommune, Arnt Steffensen – leder i Kost- og ernæringsforbundet, demenssykepleier og fagkonsulent Kristin Skalleberg i Larvik kommune, konsernsjef i TINE – Hanne Refsholt og Torill Renaa – servitør og eier i Renaa Restauranter.

Matomsorgsprisen 2018

Under seminaret ble Årets Matomsorgspris delt ut for 13. gang. Vinneren ble Montebellosenteret ved kjøkkensjef Hanne Finstad – vi gratulerer!

I statuttene heter det blant annet at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Montebellosenteret er en helseinstitusjon og et kompetansesenter for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på hjelp og verktøy de kan bruke for å mestre livet som kanskje ikke lenger er helt sånn som det var før sykdommen.

Montebellosenteret - vinner Matomsorgsprisen 2018
Bildet, Montebellosenteret, fra venstre: Senterleder Torill Ensby, Kristen Odde, Inger Haave, Britt Berntsen, Kårhild Offerdal, Frank Bøhmer, Didier Philippeau, Anne Nørsteng og kjøkkensjef Hanne Finstad. Foto: Janne Sandvik

Juryens begrunnelse
– For prisvinneren er mat og måltider en viktig del av livsmestringen. Døren inn til kjøkkenet er alltid åpen. Kursdeltakerne og deres pårørende skal fristes med tilpasset mat som appellerer til alle sanser. Prisvinneren jobber hver dag for dette, sa juryleder Ivar Villa da han delte ut prisen, og kjøkkenstaben på Montebellosenteret beskrives som «faglige dyktige, opptatt av å lære og å følge med i tiden».

Juryen besto videre av Morten Holt, redaktør Horeca; Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet; Hege Lile Stavnås, kjøkkensjef Nittedal kommune og Sigmund Solvang fra TINE Partner.

Prisen er et kunstverk og en gavepremie på 30.000 kroner sponset av TINE og Kost- og ernæringsforbundet.

Les mer om Årets Matomsorgspris på horecanytt.no

Matgledeprosjekt i Larvik kommune

Larvik kommune har 10 sykehjem og 20 avdelinger med 700 ansatte. Kristin Skalleberg er utdannet demenssykepleier og veileder og jobber som fagkonsulent for Larvik kommune, virksomhet sykehjem. Helle Huse Larsen, som er utdannet kokk, har bachelor i ernæringsfysiologi og jobber som kokk og ernæringsveileder på Larvik kommunale catering.

Kristin og Helle fra LarvikSammen snakket de om matglede i sykehjem og «MAtglede i sykehjem» fra prosjekt til implementering. Viktigheten av kompetanse hos de rette menneskene, samarbeid mellom ansatte i avdeling, mottakskjøkken og sentralkjøkken og oppfølging av prosjektet.

Viktige matgledekonsulenter
– Kommunen har etablert matgledekonsulenter, som skal være bindeleddet mellom kjøkken og avdeling, sier Skalleberg. Sentralkjøkkenet lager rundt 300.000 middager i året – stort sett alt fra bunnen av – og matgledekonsulentene har ansvaret for alt fra matvarebestillingen til tilberedning og anretning av måltider i avdelingen.

Matgledekonsulentene sikrer innføring og bruk av smarte mellommåltider og samarbeid ved bruk av ernæringsplaner samt sørge for å ha kunnskap om riktig mat og «måltidsmagi».

– Det er viktig med forankring i ledelsen samt kommunikasjon mellom ledelsen og sentralkjøkkenet, sier Huse Larsen.

Ønsker for framtiden
– Vi ønsker oss en fagutdannet kokk på hvert sykehjem og økt kompetanse innen ernæring. Og det gode samarbeidet mellom avdelingene kan bli enda bedre! Samtidig ønsker vi oss økt satsing innen helse og omsorg og en ernæringsveileder i mer enn en ti prosent stilling, som p.t. Helle Huse Larsen jobber for kommunen. Vi håper også kommunen kan tenke enda mer helhetlig og involvere f.eks. skoler og barnehager, avslutter Kristin Skalleberg.

Matglede fra produksjon til servering

Harald Birkenes er utdannet restaurantkokk fra 1974. Han er kostøkonom og har pedagogisk utdanning og mesterbrev. Birkenes har jobbet både i offentlig og privat sektor, og har siden 2001 vært enhetsleder for kjøkkentjenesten i Grimstad kommune. 

Han snakket om «Matglede fra produksjon til ferdig servert!» og delte sine erfaringer og om hvordan de har løst sine utfordringer. Kjøkkentjenesten i Grimstad leverer mat til alt fra sykehjem, bofellesskap og kantiner til catering og møtemat samt barnehager og SFO.

Mer arbeid – samme ressurser
– Vi tilbyr 14 måltidsvalg per uke, som følger diverse temaer og sesonger, og som bestilles elektronisk. Alle mottakere får maten levert med navneetikett og innholdsfortegnelse, sier Birkenes. – Kjøkkentjenesten produserer det aller meste selv, fra å male korn til eget mel (4,5 tonn korn blir til 25–30.000 brød i året) til å skrelle poteter, kutte grønnsaker og kverne kjøtt.

– Selv om produksjonen på tolv år har blitt mer enn doblet på kjøkkenet, er vi omtrent det samme antall ansatte. Nytt er bare en enhetsleder og tre lærlinger i stedet for to, i tillegg til fire kokker og to assistenter, sier Harald Birkenes.

Mat og mertid for eldre

Ida Sølvskudt og Åsa Roth jobber i TINEs nye måltidstjeneste for seniorer, Tid™, som ble lansert i mars 2018 og drives av et ambisiøst og energisk innovasjonsteam fra TINE.
– For eldre personer kan ny livssituasjon skape endring i matvaner og sosiale relasjoner blir viktig for livskvaliteten, sier Roth, og fortalte om livet til Jorunn på 83 år og hennes medsøstre og -brødre i Norge.

Åsa og Ida fra Tid™


Tid™ fra TINE
er en abonnementstjeneste for hjemlevering av fiks ferdige middager og desserter og eventuelt drikke- og mellommåltidsprodukter.
– I tillegg til å levere måltider tilbyr vi deg mer tid til det du liker og trenger. MerTid er ganske enkelt ekstra tid med den som leverer maten, Tidsverten. Tiden fyller du med det du vil – praktiske ting, aktive ting eller hyggelige ting, stort eller smått. Det kan være faste aktiviteter og oppgaver eller variere fra gang til gang, sier Ida Sølvskudt.

– Med kjente og kjære middagsretter til en rimelig penge, drikke- og mellommåltidsprodukter fra TINE og hyggelig selskap gjennom MerTid, ønsker vi å gjøre Norge til verdens best land å bli gammel i! sier Åsa Roth.

Små «dytt» i riktig retning

Eli Anne Nyerrød Kvarme er klinisk ernæringsfysiolog fra UiO og jobber ved klinikk for livsstil og rehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen (tidligere Feiringklinikken). I perioden 2016–2017 ble det i Feiring gjennomført et prosjekt om «nudging», eller «små dytt», blant deltakere i hjerterehabilitering. På seminaret får dere høre mer om hvilke små grep som, i tett samarbeid med kjøkkenet, ble tatt for å fremme sunne matvarevalg under oppholdet i hjerterehabilitering, hvordan disse «dultene» virket og hva deltakerne synes om å delta i prosjektet.

Ubevisste og automatiske valg
Det har skjedd en endring blant folk de siste årene: Vi velger ofte for lite grove kornprodukter, for lite marge meieriprodukter, for mye fete poteter (friterte) og for mye mettet fett, sukker og salt.
– Vi tar rundt 200 små eller store matvalg hver dag, både ubevisste og automatiske, og noen ganger kan det være greit å få små «dytt» for å påvirke valgene, sier Nyerrød Kvarme. – Spesielt i en ønsket, sunnere retning!

Ved LHL-sykehuset Gardermoen gjennomførte de bevisste tiltak for å påvirke gjestene, blant annet ved å endre omgivelsene og gi ekstra informasjon. Fokuset var på mindre salt, mer grønnsaker og porsjonsstørrelser.

Resultatene i «nudge-gruppen» etter en periode på fire uker:

  • Forbruk på 22 prosent mindre salt, blant annet ved å merke maten godt og fjerne saltbøssene fra bordene.
  • Ved å endre tallerkenstørrelsen fra 24 cm til 21 cm spiste gjestene 23 prosent mindre mat.
  • Gjestene spiste 53 prosent mer grønnsaker ved at de for eksempel satte grønnsakene først i buffeten, lagde ferdige salater og hadde en vegetardag i uken.

– De gode resultatene gir mange fordeler, for eksempel bedre helse, bedre økonomi på kjøkkenet og mindre matsvinn, sier Eli Anne Nyerrød Kvarme.

Lykke til med arbeidet videre

Kundeutvikler Nina Vibeke Syversen i TINE Partner takket for deltakelsen.