Rutiner ved reklamasjon

Info sølv

Her kan du lese om retur- og reklamasjonsrutinene i TINE.

Reklamasjoner fra kunder skal meldes til TINE Kundeservice enten via følgende link på TINE Handel, på telefon 513 71 513, tast 2, eller på e-post til kundeservice@tine.no innen 24 timer.

Godkjent reklamasjon blir omgående kreditert og avregnet på første faktura.  I tilfeller hvor TINE ikke finner grunnlag for kreditering, vil dette bli meddelt på kreditnotaen. Dette fremkommer ved at art.nr. er oppført uten pris.

TINE krediterer ikke varer pga. utgått dato dersom varene holder garantert restholdbarhet.

Hvis ikke annet er avtalt, skal varer det reklameres på grunnet kvalitetsfeil returneres til leverende anlegg før kreditering kan skje. Utover dette aksepteres kun retur av varer når dette gjelder feilleveranse.

Relaterte saker