Om TINE Salg Dagligvare

salg i butikk

Salgsapparatet i TINE Salg Dagligvare har som hovedmål å være best i butikk gjennom å tilføre lønnsomhet og kompetanse. TINE Salg Dagligvare har en omsetning på ca 11 milliarder kroner og vi er ca 210 ansatte. 

Vi er organisert i seks regioner, Nord, Midt, Vest, Sør, Vestre Østland og Østre Østland. Vi jobber for å fremme gode og sunnere matopplevelser i butikk og til forbruker. Vi ble i 2012 og 2013 kåret til Årets Dagligvareleverandør.

TINE Salg Dagligvare er delt inn i 21 distrikter:

Hvert distrikt ledes av en distriktssjef (DS). Hvert distrikt består av en salgskonsulent (SK), og demokonsulent (DK).
Salgsapparatet i TINE selger i tillegg til produkter fra TINE også produkter fra vårt datterselskap OsteCompagniet.

Relaterte saker