Om TINE Salg

salgsfolk

TINE Salg er ansvarlig for salg av TINEs produkter til våre kunder på dagligvare, storhusholdning og KBS (Kiosk/Bensin/Servicehandel).

Vi har tre ulike salgsapparater som betjener disse kanalene. I tillegg har vi avdelinger som jobber på tvers av kanalene.

De tre salgsapparatene er:

  • TINE Salg Dagligvare
  • TINE Partner
  • TINE Salgssenter

TINE Salg har tre hovedmål: Vi skal skape vekst og lønnsomhet, vi skal ha gjennomføringskraft og vi skal skape begeistring.