Kalender

3

Mai

TINE Partner-skolen: Spesialkost i helseinstitusjoner – Hamar

.
Bli trygg på spesialkoster - et kurs får deg som ønsker å styrke din faglig kunnskap og matfaglig kompetanse.
.
Målet med kurset er å styrke den faglige kunnskapen om spesialkost i helseinstitusjoner, øke matfaglig kompetanse og se muligheter rundt matgleden som kan skapes her. Kursdeltakerne vil selv være delaktige i matlagningen gjennom dagen. Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Nina Syversen og matfaglig ansvarlig Pål Jetmundsen, begge fra TINE Partner. Kurset er velegnet for ansatte på kjøkken som trenger å styrke sin kompetanse rundt spesialkoster. Kan også passe for andre yrkesgrupper som jobber med pasienter/beboere som får spesialkost.
.

Kurs og seminar
Hamar

24

Mai

TINE Partner-skolen: Spesialkost i helseinstitusjoner – Ålesund

.
Bli trygg på spesialkoster - et kurs får deg som ønsker å styrke din faglig kunnskap og matfaglig kompetanse.
.
Målet med kurset er å styrke den faglige kunnskapen om spesialkost i helseinstitusjoner, øke matfaglig kompetanse og se muligheter rundt matgleden som kan skapes her. Kursdeltakerne vil selv være delaktige i matlagningen gjennom dagen. Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Nina Syversen og matfaglig ansvarlig Pål Jetmundsen, begge fra TINE Partner. Kurset er velegnet for ansatte på kjøkken som trenger å styrke sin kompetanse rundt spesialkoster. Kan også passe for andre yrkesgrupper som jobber med pasienter/beboere som får spesialkost.
.

Kurs og seminar
Ålesund

5

Juni

TINE Partner-skolen: Spesialkost i helseinstitusjoner – Vestby

.
Bli trygg på spesialkoster - et kurs får deg som ønsker å styrke din faglig kunnskap og matfaglig kompetanse.
.
Målet med kurset er å styrke den faglige kunnskapen om spesialkost i helseinstitusjoner, øke matfaglig kompetanse og se muligheter rundt matgleden som kan skapes her. Kursdeltakerne vil selv være delaktige i matlagningen gjennom dagen. Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Nina Syversen og matfaglig ansvarlig Pål Jetmundsen, begge fra TINE Partner. Kurset er velegnet for ansatte på kjøkken som trenger å styrke sin kompetanse rundt spesialkoster. Kan også passe for andre yrkesgrupper som jobber med pasienter/beboere som får spesialkost.
.

Kurs og seminar
Vestby