TINE Fagseminar 2023

Matglede og matkvalitet helt fram til tallerkenen.


Velkommen til TINE Fagseminar 2023! 

Her vil du møte hyggelige bransjekolleger, få inspirasjon og faglig påfyll fra kunnskapsrike foredragsholdere.
Siden fagseminaret feirer sitt 20-årsjubileum har vi en ekstra godbit til dere: Blant foredragsholdere finner vi i år ingen ringere enn en sprudlende Christine Koht. Så det er bare å glede seg til en dag med inspirasjon i hyggelig selskap med bransjekolleger.

Seminaret passer for alle med interesse for mat, enten man jobber som driftsleder, kjøkkensjef, kokk, eller innen pleie og omsorg ‒ måltidsverter, matverter/serviceverter/postverter. 


Matglede og matkvalitet helt fram til tallerkenen.

Årets tema er Matglede og matkvalitet helt fram til tallerkenen. I mat- og måltidsbransjen er det stadig endring. Nye produkter og mattrender dukker opp hele tiden, og det som var innovativt og spennende for noen år siden, himler man med øynene av i dag. Den samme utviklingen ser vi innen storkjøkken. Menyene endrer seg gradvis på sykehjem og sykehus, i takt med endringene i norsk matkultur. Tidligere var det vanlig med produksjonskjøkken på sykehjemmet, i dag er det like vanlig at maten kommer fra et sentralkjøkken. Maten er like god, men mange har like fullt erfart at det ikke alltid går knirkefritt når kokkene fjernes, og kjøkkenoppgavene overtas av helsepersonell. 

De siste årene har det derfor vokst fram en forståelse at det bør være matfaglig kompetanse lokalt på sykehjemmet, uansett hvilken kjøkkenmodell kommunen velger. De gode eksemplene begynner å bli mange, og det siste året har Helsedirektoratet sett nærmere på hvordan matvertene kan være en del av løsningen. Hva som kommer ut av Helsedirektoratets arbeid får vi høre om på fagseminaret.


Tid og sted

BERGEN 
Onsdag 13. september kl 09.00-14.00
Påmeldingsfrist: 28. august

Gå til påmeldingsskjema for 13. september i Bergen her.

 

BODØ 
Onsdag 18. oktober kl 09.00-15.00
Påmeldingsfrist: 6. oktober

Gå til påmeldingsskjema for 18. oktober i Bodø her.

 

OSLO 
Tirsdag 31. oktober eller onsdag 1. november kl 09.00-15.00
Påmeldingsfrist: 16. oktober

Gå til påmeldingsskjema for 31. oktober i Oslo her.

Gå til påmeldingsskjema for 1. november i Oslo her.


Årets foredragsholdere og temaer


Dødsfrisk
Christine Koht

Christine Koht er tilbake! Gladere, klokere, mer takknemlig - og litt rundere - enn noen gang. 
Nå vil hun dele sine erfaringer fra lang tid som pasient på sykehus med dere som sørger for et av de viktigste lyspunktene der - maten. 

Christine sier: -Dere betyr mer enn dere tror. Så jeg kommer for å takke og inspirere dere. På sykehuset var jeg på en slags ekspedisjon, tøffere og farligere enn Mount Everest. Den krevde alt jeg har av livsvilje og mot, men ga meg også noen virkelig flotte opplevelser. Masse støtte og kjærlighet, omsorg og mening. 

For jeg hadde jo ikke greid det alene. Jeg trengte all den kraft jeg kunne få og den fikk jeg mest fra alle rundt meg, de synlige og usynlige proffene som ga meg energi til å leve.

På sykehuset levde jeg et lite og tøft liv i 16 lange måneder - og da er maten en av de største gledene pasienter har. Det er dagens høydepunkt. Så dere sprer glede! 

Og dette har jeg lært: det er ofte ganske lite som skal til for å gjøre dagen bedre for en annen. Det gjelder på jobben og ellers i livet. Nøkkelen til å få mer livskvalitet, mening og glede i livet - det er Å LØFTE ANDRE. Hylle andre. Takke. Det er ekte vinn-vinn. 

Jeg gleder meg til å gjøre det for dere!  


Måltidslogistikk og eldrereformer – matverter seiler opp som fremtidens løsning
Kost- og ernæringsforbundet - Arnt Steffensen

Kjøkkenlandskapet har endret seg på 20 år. Før var det vanlig med kok-server, i dag gjør ny teknologi det like vanlig med sous vide og sentralkjøkken. I foredraget forteller Arnt hvordan veien har vært brolagt med en salig blanding av politikk og faglige utfordringer.

Han ser dette i forhold til lave søkertall til kokkeyrket, der kompetente matverter seiler opp som en viktig del av morgendagens løsninger.
Samtidig minner Arnt om at mat på sykehjem ikke bare handler om ernæring, spesialkost og retningslinjer, men også om matglede, livskvalitet og ikke minst matkultur. Arnt reflekterer også rundt de nye nordiske kostholdanbefalingene, og hvordan disse vil påvirke arbeidet på institusjonene.


Arnt Steffensen
har siden 2013 vært leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta, en yrkesorganisasjon for kokker og kjøkkenpersonell. I denne perioden har han vært aktiv i det politiske miljøet, i departementer, direktorater og på Stortinget.

Han har sittet i ulike råd og utvalg, arbeidet for å skape allianser, der budskapet er at samfunnet må satse mer på den offentlige matomsorgen, og bruke den lokale kjøkkenkompetansen riktig. Arnt fikk i 2016 pris for sitt politiske arbeid, og ble i 2019 kåret til Årets Kef-ambassadør. Han er forfatter av en rekke fagbøker innen mat og drikke.


Måltidsverter i fokus
Smedstadhjemmet Lovisenberg Omsorg i Oslo - Marianne Gjestad og Grete Fiskaa

En ting er teori, en annen ting er praksis. Alle kan nok nikke til selve ideen med måltidsverter, og se fordelene rundt en slik løsning. Smedstadhjemmet i Oslo har vist at det går an, og har fått mye oppmerksomhet rundt arbeidet sitt med måltidsverter.

I sitt foredrag forteller driftsleder Marianne Gjestad om bakgrunnen for omleggingen, hvilket forarbeid som måtte til, hvordan de har gått fram for å få til et godt samarbeid mellom måltidsverter, ernæringsfysiolog, kjøkken og pleie, og hvilke erfaringer de har gjort seg og hvordan dette har ført til god matomsorg for beboerne.

Her blir det gode tips og råd om hvordan andre sykehjem kan sette i gang. Med seg i Oslo har hun også klinisk ernæringsfysiolog Grete Fiskaa som bidra sterkt i det viktige arbeidet som gjøres på Smedstadhjemmet.
Varemerket til sykehjemmet er "Den god dagen". Marianne og hennes kollegaer arbeider for at den enkelte beboer skal oppleve sin gode dag ut fra egne forutsetninger og muligheter. Og der spiller måltidene en stor rolle.

Marianne Gjestad jobber som driftsleder på Smestadhjemmet Lovisenberg Omsorg AS. Hun har alltid vært opptatt av omsorg for de eldre, ikke minst god matomsorg. Og jobben på Smestadhjemmet gir Marianne store muligheter til å jobbe med nettopp det.


Grete Fiskaa
jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved Smestadhjemmet. Hun startet opp i stillingen i slutten av mai, og jobbet før det som pleieassistent ved en av de somatiske avdelingene på Smestadhjemmet. I tillegg er Grete sykepleiestudent som skal til på siste året. Hun har alltid vært opptatt av helse og ernæring og har trivdes godt i tilværelsen som student, slik at det ble naturlig for henne å velge to ulike helseutdannelser.


Gjennom jobben som pleieassistent og KEF har Grete fått et dypere innblikk i hverdagen til sykehjemsbeboere og hvor sentralt måltidene er for deres trivsel i hverdagen. Derfor synes hun det er ekstra spennende å få jobbe sammen med måltidsverter og driftsleder for å skape gode måltidsopplevelser, og ikke minst velernærte beboere. 


Du møter de på TINE Fagseminar i Bodø og Oslo.


Erfaringsdeling - Matverter i Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus - Lena Guldberg Rygg og Kari Sygnestveit

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har siden 2007 hatt en ernæringsstrategi.  Mat og mattilbudet er ett av satsingsområdene. Som ledd i dette har HUS gradvis bygd ut spisestuer og felleskjøkken nært til sengepostene og med matverter organisert under Hospitaldrift matforsyning, til å betjene disse.

Lena Guldberg Rygg og Kari Sygnestveit vil formidle erfaringer fra dette arbeidet. I tillegg vil de formidle erfaringer fra å jobbe som matvert og dele tanker om hvilken kunnskap som kreves. Snakke om organisering og om forventninger, både fra pleiegruppen og pasientene. De ønsker å dele både gode erfaringer, men også det som oppleves som utfordringer i forhold til funksjonen som matvert. Matvert er en ønsket funksjon i sykehuset, men det er behov for kompetanse og formalisering for eksempel via utdanning.

Lena Guldberg Rygg er ansatt som kostombud/rådgiver i Matforsyning, og jobber i dialog både med kjøkken, matverter og sengepostene. Hun underviser matverter og utfører andre undervisningsoppdrag, blant annet til ansatte i enkelte sykehjem i Bergen kommune. Lena har fagbrev som kokk og har tatt en mastergrad i klinisk ernæring.  Under ernæringsutdannelsen jobbet Lena deltid som matvert i Spisestuene ved HUS i cirka 3,5 år. 


Kari Sygnestveit
er ansatt som rådgiver innen ernæring og har siden 2009 fulgt opp Helse Bergen sin ernæringsstrategi. Hun har jobbet med blant annet spisestue og mattilbud, retningslinjer for ernæring i sykehuset, etablering og drift av ernæringsnettverk, både lokalt og regionalt. Kari har også stilling som rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring.  Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog. 

Du møter de på TINE Fagseminar i Bergen.


Hva bør vi egentlig få i oss? 
TINE - Kristina Haugen Kesper

Måltider kan være en kilde til glede, opplevelser og fellesskap, men mat og drikke er først og fremst selve drivstoffet til oss mennesker. Men til tross for at vi alle spiser og drikker hver dag, hersker det likevel litt tvil rundt hva vi egentlig trenger å få i oss. 

For får vi egentlig i oss alt vi trenger på daglig basis? Er det noe vi burde spise mindre av eller eventuelt mer av? Og hvordan endrer behovene seg i løpet av livet? Kristina Haugen Kesper tar tempen på det norske kostholdet og ser på hvordan maten vi spiser matcher opp med behovene våre gjennom livsløpet. Siden underernæring er en kjent problemstilling i helse- og omsorgssektoren dveler hun litt ekstra rundt hva som er anbefalingene for de som har et utilstrekkelig matinntak, samt krydrer det hele med praktiske tips og triks.


Kristina Haugen Kesper er ernæringsrådgiver i TINE og jobber i tillegg som klinisk ernæringsfysiolog på si. Kristina jobber for at TINE kan bli en enda bedre støttespiller innen ernæring, da spesielt ut mot sykehus og alders- og sykehjem, hvor vi i samarbeid skal jobbe for best mulig ernæring til pasientene. Kristina har troen på filosofien «maten er ikke sunn før den er spist» og at det derfor er viktig å finne et kosthold som fungerer for den enkelte.


Inspirasjon fra TINE sitt Matfaglige team

Gjennom seminaret vil vårt matfaglige team strø om seg med inspirasjon rundt produkter fra TINE. Teamet vil friste med spennende og velsmakende osteretter – varme & kalde – gjennom hele måltidsdøgnet. Rett og slett; Fryd for øye og gane. 

Vi får høre historien bak de små TINE Ysteriene rundt omkring i landet vårt. Samtidig som vi blir mer kjent med GRYR® som en serie smakfulle, plantebaserte produkter og andre proteinrike meieriprodukter som passer perfekt inn i en økende etterspørsel etter vegetarisk og veganske mat på institusjoner.

Verdens største og viktigste ostekonkurranse - World Cheese Award arrangeres I Trondheim i slutten av oktober. Vi tar tempen på osteeventet.

Det er bare å glede seg! 


Årets Matomsorgpris

Årets Matomsorgspris deles ut på TINE Fagseminar i Oslo 31. oktober. 
Prisen utgis av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, i samarbeid med TINE. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. – primært innen institusjoner og kantiner.

Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA. 


Påmelding

BERGEN 
Onsdag 13. september kl 09.00-14.00 - påmeldingsfrist 28. august.

Gå til påmeldingsskjema for Bergen her.

 

BODØ 
Onsdag 18. oktober kl 09.00-15.00 - påmeldingsfrist 2. oktober.

Gå til påmeldingsskjema for Bodø her.

 

OSLO 
Tirsdag 31. oktober eller onsdag 1. november kl 09.00-15.00 - påmeldingsfrist 16. oktober.

Gå til påmeldingsskjema for 31. oktober i Oslo her.

Gå til påmeldingsskjema for 1. november i Oslo her.


Pris

Seminaravgift: Kr 550,- per deltager.

I tillegg til mye ny inspirasjon og kunnskap, inkluderer prisen lett frokost, lunsj og dokumentasjon fra seminarets foredragsholdere.

Seminaravgiften vil bli fakturert via bedriftens kundenummer i TINE. 
Dersom du ikke har kundenummer i TINE, kan vi ordne dette dersom du tar kontakt på fagseminar@tine.no.


Påmeldingen er bindende. Ved avmelding etter påmeldingsfristen vil kursavgiften faktureres i sin helhet.


Spørsmål om TINE Fagseminar? 

Kontakt oss på fagseminar@tine.no, så svarer vi deg på dine spørsmål :) 

Laster ...