Mann tegner på tavle mens fire andre ser på Mann tegner på tavle mens fire andre ser på

TINE Salg er ansvarlig for salg av TINEs produkter til våre kunder på dagligvare, storhusholdning og KBS (Kiosk/Bensin/Servicehandel).

Vi har tre ulike salgsapparater som betjener disse kanalene. I tillegg har vi avdelinger som jobber på tvers av kanalene.

De tre salgsapparatene er:

  • TINE Salg Dagligvare
  • TINE Partner
  • TINE Salgssenter

TINE Salg har tre hovedmål: Vi skal skape vekst og lønnsomhet, vi skal ha gjennomføringskraft og vi skal skape begeistring.

Laster ...